Khu di tích Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 130 năm ngày sinh Bác Hồ

Hình ảnh bác hồ

Chủ tịch Hồ Chí Minh

Với cách mạng Việt Nam

Khu di tích Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 130 năm ngày sinh Bác Hồ
Ngày đăng: 21/01/2022 12:14 AM
Bài viết khác: