Nhà trưng bày chủ tịch Hồ Chí Minh

Hình ảnh bác hồ

Chủ tịch Hồ Chí Minh

Với cách mạng Việt Nam

Tham quan

Nhà trưng bày chủ tịch Hồ Chí Minh với cách mạng Việt Nam

Mở cửa từ thứ 2 tới chủ Nhật

07:00 - 17:00

Khu di tích cụ phó bảng Nguyễn Sinh Sắc

137 Phạm hữu lầu, phường 4, TP. Cao Lãnh, T. Đồng Tháp

flower