Lãnh đạo tỉnh thắp hương, tưởng niệm Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc tại Lễ giỗ lần thứ 90

Hình ảnh bác hồ

Chủ tịch Hồ Chí Minh

Với cách mạng Việt Nam

Lãnh đạo tỉnh thắp hương, tưởng niệm Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc tại Lễ giỗ lần thứ 90
Ngày đăng: 21/01/2022 12:16 AM
Bài viết khác: